______________________________________________________________________________________________________
gastenboek
Zoeken in deze site
.

-Laatste wijziging of aanvulling: 22-02-2015 -

Onder grote belangstelling heeft de heer Schaap, voormalig directeur van
het NZH Vervoer Museum, op 24 januari jl, met het laten klinken van een
oude trambel, onze nieuwe tentoonstelling “Halte Schoten” over de
ontwikkeling van het openbaar en ander vervoer geopend.
   
De tentoonstelling is te zien van 24 januari t/m 14 maart
Bibliotheek Haarlem Noord Planetenlaan 170 Haarlem.     Meer lezen...

                                    ..........................................................................................................................................De Stichting Historisch Schoten houdt zich bezig met de geschiedenis
van de voormalige gemeente Schoten, nu Haarlem-Noord, door
historische kennis en verhalen te vergaren en te archiveren.
En door de gemeente Haarlem aan te sporen de laatste resterende
monumenten van Schoten voor verval te behoeden

Eind 19e eeuw was de gemeente Schoten een agrarisch gebied van
ruim 600 hectare met een inwonertal van slechts 650 mensen.
Weilanden met vee en boerderijen bepaalden het gezicht.
De grondsamenstelling maakte het niet geschikt voor akkerbouw.

De gemeente Schoten was in 1798 ontstaan door het samengaan van
7 aan elkaar grenzende rechtsgebieden, heerlijkheden genoemd vanuit
Haarlem gezien: Zuid-Akendam, Hoogerwoerd, Schoterbos, Zaanen,
Schoten, Schotervlieland en Noord-Akendam. Naamgever van de
Gemeente, het dorp Schoten, lag ten noorden van de Jan Gijzenkade
rond de huidige Rijksstraatweg. De toenmalige inwoners gebruikten
de naam Oud Schoten als ze het oorspronkelijke dorp bedoelden.

Buurgemeente Haarlem was in dezelfde periode een handelsstad aan
de rivier het Spaarne, met volop bedrijvigheid in vele fabriekjes en
ondernemingen. Met de toenemende industrialisatie eind 19e eeuw
kwamen er vele fabrieken in de stad bij die snel veel hinder en
stankoverlast veroorzaakten bij de inwoners. En ook daar kwamen er
steeds meer van door de grote vraag naar arbeiders. Na de bouw van
Arbeiderswoningen in de Leidsebuurt, de Amsterdamsebuurt en het
Rozenprieel was de stad letterlijk uitgegroeid binnen haar grenzen en
werd er over de grenzen naar uitbreiding gezocht. Met goede
bouwgrond in overvloed werd de gemeente Schoten spoedig de
plaats waar de groei van Haarlem kon voortgaan. Uiteindelijk leidde
dit in 1927tot annexatie van Schoten door de gemeente Haarlem en
kwam er na 129 jaar een eind aan de zelfstandigheid van de gemeente
Schoten.