Gastenboek Video's Privacyprotocol Geschiedenis van de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan te Haarlem. F.J.M. Stam Drie straten in Haarlem Noord. F.J.M. Stam. De Schoterveenpolder door: Mr. H.C. Wieringa Heilige huisjes aan de Jan Gijzenkade, Eemstraat, Lekstraat. W.J.H. De Ridder. Verdwenen maar niet vergeten. Theo Kooijman Uitgaven van de Stichting Historisch Schoten. Andere uitgaven. Over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten. Onder redactie van Dr. TJ.W.R. De Haan. Toen Haarlem-noord nog Schoten was deel 1 en deel 2. samen gesteld en uitgegeven door: W.P Ruigrok en H.C. Wieringa. Van dorpsstatie tot stadsparochie. Historische schets van de parochie van O. L. Vrouw van zeven smarten en Sint Bavo te Haarlem (noord). Uitgegeven bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Te Schoten by ‘t capel. . . . Over de geschiedenis van de Kapel en het rechthuis te Schoten. Frans van Geldorp. Speciaal nummer van het schoolorgaan van de Schoter Scholengemeenschap ‘Het wapen van Schoten’ gewijd aan de historische achtergronden van de plaats waarop de school is gebouwd. Het wapen van Schoten. 1e jaargang nummer 2 Uitgave: Schoterlyceum. Te leen in de stadsbibliotheek De Indischebuurt-zuid. Geschiedenis en ontstaan van de Indischebuurt-zuid. Te leen in de stadsbibliotheek. Schoten. van boerendorp tot Haarlem-Noord Tony Lindijer met medewerking van: Theo Kooijman Joop de Ridder Henk Wieringa Twee stadsbuurten tussen Bolwerk en Kleverlaan. Marcel Bulte Herinneringen aan Petrus en Pauluskerk: hun kerk en parochie in Haarlem/Schoten. Uitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Dr. H. Bavinkschool. De geschiedenis van een begraafplaats Margreeth Pop en Jaap Temminck. Huis ter Kleef. Het enig kasteel van Haarlem. Honderd jaar sluimeren in gewijde aarde. Deze uitgave geeft aan de hand van oude ansichtkaarten een mooi beeld van Haarlem-noord toen en werd samengesteld ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 2009 van Boekhandel Gillissen & Co. Haarlems bodemonderzoek Deel 7. 1978. Een verslag over de archeologische opgraving bij de voormalige Schoterkapel.

Hof van Eden in het Vondelkwartier.

Uitgave ter gelegenheid van 20 jaar

Hof van Eden speeltuin en wijkgebouw.

Samenstelling: A.J. van Beelen.

 Frans Halsplein en omgeving.

Dit boekje geeft aan de hand van oude kaarten, foto’s, en knipsels

uit oude kranten een kijkje in de
geschiedenis van het Frans Hals- plein en omgeving.

Zoals de bouw van de Kennemer- brug(gen), de komst van Frans Halstheater en de fontein.


Dit boekje en die over de Hof van Eden zijn beide nog te

verkrijgen bij: Boekhandel Gillissen & Co

                      Rijksstraatweg 125

                      2024 DC Haarlem

Historische notitie met betrekking tot de Christelijke gereformeerde kerk van Haarlem-Noord sluiten