Gastenboek Video's Privacyprotocol Artikelen CONTACT Fotoalbum Laatste nieuws Donateur worden Andere uitgaven. Over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten. Onder redactie van Dr. TJ.W.R. De Haan. Toen Haarlem-noord nog Schoten was deel 1 en deel 2. samen gesteld en uitgegeven door: W.P Ruigrok en H.C. Wieringa. Van dorpsstatie tot stadsparochie. Historische schets van de parochie van O. L. Vrouw van zeven smarten en Sint Bavo te Haarlem (noord). Uitgegeven bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Te Schoten by ‘t capel. . . . Over de geschiedenis van de Kapel en het rechthuis te Schoten. Frans van Geldorp. Speciaal nummer van het schoolorgaan van de Schoter Scholengemeenschap ‘Het wapen van Schoten’ gewijd aan de historische achtergronden van de plaats waarop de school is gebouwd. Het wapen van Schoten. 1e jaargang nummer 2 Uitgave: Schoterlyceum. Te leen in de stadsbibliotheek De Indischebuurt-zuid. Geschiedenis en ontstaan van de Indischebuurt-zuid. Te leen in de stadsbibliotheek. Schoten. van boerendorp tot Haarlem-Noord Tony Lindijer met medewerking van: Theo Kooijman Joop de Ridder Henk Wieringa Twee stadsbuurten tussen Bolwerk en Kleverlaan. Marcel Bulte Herinneringen aan Petrus en Pauluskerk: hun kerk en parochie in Haarlem/Schoten. Uitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Dr. H. Bavinkschool. De geschiedenis van een begraafplaats Margreeth Pop en Jaap Temminck. Huis ter Kleef. Het enig kasteel van Haarlem. Honderd jaar sluimeren in gewijde aarde. Deze uitgave geeft aan de hand van oude ansichtkaarten een mooi beeld van Haarlem-noord toen en werd samengesteld ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 2009 van Boekhandel Gillissen & Co. Haarlems bodemonderzoek Deel 7. 1978. Een verslag over de archeologische opgraving bij de voormalige Schoterkapel. Historische notitie met betrekking tot de Christelijke gereformeerde kerk van Haarlem-Noord . . sluiten

                                                        Uitgaven van Stichting Historisch Schoten.


 

                                            Deze boekjes zijn te bestellen via:   historischschoten@gmail.com
 

 


     


       
                                                          
 

  
       

   Schoten (Haarlem-Noord)

   in oude fotografieën.

  

   Dit boekje geeft een beeld van

   het oude Schoten maar ook van

   na de annexatie.


   Schoterweg 92-94.

   

   Van melkinrichting

   naar kinderopvang.

   

   Schoterweg 43.

 

  Over een voormalig rechthuis

  aan de Schoterweg.

   Patrimoniumbuurt.

   

   Over de geschiedenis van

   Patrimoniumbuurt.

   Bedrijvigheid in Schoten

   Haarlem-Noord

   

   Kijk en vergelijk.

 

  Foto’s van oude situaties

  in vergelijking met recente

  foto’s.

   De H. Adelbertuskerk.

 

  Ontstaan en bouwgeschiedenis

  van de kerk aan de Zaanenstraat.

   Het Frans Halsplein en omgeving.

  

   Beschrijven en geschiedenis van het    Frans Halsplein en omgeving.

   Hof van Eden

   in het Vondelkwartier.

   

   Een speeltuingebouw in het

   Vondelkwartier.

   Akendam. Begraven aan

   de Kleverlaan.

  

   Geschiedenis van de Algemene    begraafplaats aan de Kleverlaan.

    Hogerwoerd.   

  

   Drie straten in Haarlem Noord.

   De Schoterveenpolder.

   

   Lenie Hilterman.

  

   Een katholieke kruideniersdochter.

   De heiligen huisjes

   

   aan de Jan Gijzenkade,

   Lekstraat, Eemstraat.

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................